25 års erfaring

Særligt kan nævnes erfaring indenfor industri, håndværk, handel, frisør og konsulentvirksomhed.

Mine kunder har valgt at bruge Svejstrup Regnskab til at udføre deres opgaver, fordi jeg har en ekspertise, som de ikke selv har. Derfor undres jeg og stiller opklarende spørgsmål, både for at jeg kan udføre mine opgaver tilfredsstillende, og for at kunden stilles bedst muligt. Min erfaring er bred, og jeg bruger den!

Jeg brænder for at hjælpe mindre og mellemstore virksomheder med det administrative bøvl, så de kan bruge deres tid på virksomhedens kerneopgave.

Bogføring
Moms
Debitorstyring, herunder fakturering og rykkerproces
Kreditorstyring, herunder betalinger
Månedsrapportering, herunder løbende afstemninger
Klargøring til revision, herunder bl.a. afskrivninger
Lønadministration
Dagpengerefusion
Indberetninger til myndigheder
Adhoc opgaver

  • Jeg kan anbefale Margrethe Svejstrup til varetagelse af de opgaver, der normalt løses i en regnskabsfunktion som bogføring, løn- og momsregnskab – herunder også materialeaflevering til revisor, som hun har god erfaring i fra ansættelse i revisorbranchen. Jeg kender Margrethe Svejstrup som loyal, ordholdende, omhyggelig og indsigtsfuld.
    Preben Dunker, Statsautoriseret revisor og partner
    Brandt Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
  • Som direktør i FrontRead ApS har jeg i 2014 og 2015 haft fornøjelsen at arbejde sammen med Margrethe om firmaets administration, som Margrethe forestod. Bogføring, fakturering, betalinger og debitorkontrol blev udført nøjagtigt, effektivt og punktligt. Samarbejdet har været meget tilfredsstillende, og jeg kan anbefale et samarbejde med Margrethe Svejstrup.
    Jens Sejer Sørensen, Direktør
    Frontread ApS