Om Svejstrup Regnskab:

Margrethe Svejstrup
Svejstrup Regnskab
Stokbrovej 31
8520 Lystrup

Jeg er uddannet civiløkonom (HA) på Handelshøjskolen i Aarhus i 1992. Siden da har jeg udelukkende haft ansættelser, hvor bogføring og regnskab har været en stor del af mine arbejdsopgaver.

Erfaring som revisor

De seneste år har jeg arbejdet som revisor hos Brandt Revision, Aarhus.

Her har jeg bl.a. arbejdet med klientbogføring for en række virksomheder i forskellige brancher, med forskellig størrelse og forskellige virksomhedsformer. Opgaverne har bl.a. været bogføring, momsafstemning og -indberetning samt klargøring til revision med afstemninger, anlægsaktiver m.m.

Derudover har jeg haft den bredere opgave med erhvervsservice, som udover ovenstående også har omfattet fakturering, debitorstyring og rykkerproces, kreditorstyring og -betalinger, lønindberetning, lønbogholderi og dagpengerefusion, samt mange forskelligartede adhoc opgaver. Opgaverne er varetaget både hos Brandt Revision og hos kunderne.

18 års erfaring som økonomiansvarlig

Før min tid hos Brandt Revision arbejdede jeg som økonomiansvarlig i 18 år hos ROLTEC el-kørestole A/S.

Jeg havde i alle årene ansvaret for hele administrationen og det fulde bogholderi.

Bogholderiet dækkede hele området fra modtagelse af en faktura fra en leverandør over debitor- og kreditorstyring samt moms til levering af fuldt afstemt regnskabsmateriale til revisor til brug for udarbejdelse af årsregnskab og revision. Perioderegnskaber, budgetter og deltagelse i bestyrelsesmøder var faste opgaver.

Administration dækkede bl.a. personaleadministration, lønudbetaling for både timelønnede og månedslønnede, refusioner og ansættelsesaftaler. Derudover kan nævnes import og eksport, diverse indberetninger til myndigheder, personaleledelse af kontorassistent og rengøringsassistent. Sidst med ikke mindst var jeg tovholder ved tilbudsgivning til EU-udbud.

Anden erfaring

Fra jeg blev uddannet til min lange ansættelse hos ROLTEC el-kørestole A/S, arbejdede jeg som bogholder hos Chemiware A/S, datterselskab i Radiometer koncernen.

Særligt under min ansættelse hos Brandt Revision har jeg deltaget i en lang række kurser med stor relevans for udøvelsen af mit erhverv. Der kan bl.a. nævnes Virk.dk, Personalejura, Udvidet bogholderi, Personlig planlægning og effektivitet, Dynamics Nav introduktion og udvidet kursus, Moms og afgifter, International moms samt Moms, løn og personaleforhold.

Jeg er rutineret bruger af bl.a. MS Office, C5, e-conomic, Dynamics Nav, Dataløn, Danløn, eIndkomst, Hairtools, diverse banksystemer, virk.dk og skat.dk.

Jeg har hos Brandt Revision fået stor anerkendelse for min tilgang til opgaverne, idet jeg sætter en stor ære i at udføre mit arbejde med høj kvalitet, således at revisionsopgaven bliver nemmest mulig. Endvidere har min baggrund som regnskabschef med en solid erfaring gjort, at jeg ser bredere på tingene og derved kan hjælpe bredt - jeg reflekterer, jeg undres, og jeg stiller spørgsmål. Jeg har et forretningsmæssigt syn på tingene.

Samarbejdspartnere


Dataløn: www.dataloen.dk
Komplet moderne lønsystem med automatiske indberetninger og overførsler til det offentlige. Lønsedler sendes automatisk til e-Boks, og alle lønbilag ligger i virksomhedens e-arkiv.

Du betaler intet abonnement, du betaler en lav pris pr. lønseddel, når du har en aftale gennem Svejstrup Regnskab.
e-conomic: www.e-conomic.dk
Cloudbaseret regnskabssystem til små og mellemstore virksomheder. Over 100.000 kunder. Hvis du selv har/tegner en aftale med e-conomic, kan jeg tilgå din aftale som administrator. Da det er din aftale, vil du have mulighed for at tilgå systemet selv.

Du kan også vælge at få en aftale under min aftale, hvilket vil være billigere, men da din aftale ligger under min aftale, vil du ikke kunne tilgå systemet selv.